“STUDENT HOSTEL”

195,00

In stock

art

“STUDENT HOSTEL” 50x70cm ink acryl / cardboard 2005. © Dags Vidulejs www.Dags.lv It was a good time when the classmates of the artist were ready to pose for paintings. Because they understand how much «nature» and emotion an artist needs for inspiration. Tonal sketch for figural composition. Preparing for exhibitions. Sort folders in the studio by topics.

 

“STUDENTES KOPMĪTNĒ” 50x70cm akrils/ kartons 2005. © Dags Vidulejs www.Dags.lv Labs bija laiks, kad mākslinieces kursa biedrenes bija gatavas papozēt glezтu uzmetumiem. Jo saprata, cik māksliniekam iedvesmai nepieciešama “natūra” un emocijas. Tonāls uzmetums figurālai kompozīcijai. Gatavojot izstādes. Kārtojot studijā mapes pa tēmām.

 

“СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ” 50×70см акрыл/картон 2005. © Dags Vidulejs www.Dags.lv Это было хорошее время, когда однокурсницы художницы были готовы позировать картинам. Потому что понимали, сколько «натура» и эмоции нужны художнику для вдохновения. Тональный набросок фигурной композиции. Подготовка к выставкам. Сортируя папки в студии по темам.

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU