GOLDEN BRIDGE. DEFAULT WORLD

250,00

In stock

“DEFAULT WORLD”. 

30×51 cm oil, linen canvas

250 Eu

2006. Dags.lv ⓒ

«Toledo Golden Bridge» Impressions from the 2006 sketch a trip to Spain with a group of art critics.

Name and impressions of the painting by the first viewer’s Sāra Viduleja-Rītupe: “Default world before humanity.  Default organic architecture.  Default volume drawing with light and shadows modulations, without local colors and textures.  A world before the intervention of nature and the human mind.  The ideal shape of the golden ratio without population stratification: 

Pirmās skatītājas Sāras Vidulejas- Rītupes gleznas nosaukums un impresijas: “Noklusējuma pasaule pirms cilvēces.  Noklusējuma organiskā arhitektūra.  Noklusējuma apjoma zīmējums ar gaismas un ēnu modulācijām, bez formu krāsām un faktūrām.  Pasaule pirms dabas un cilvēka prāta iejaukšanās.  Ideāla zelta griezuma forma bez iedzīvotāju iejaukšanās uzslāņojumiem”.

“Мир по умолчанию до человечества.  Органическая архитектура по умолчанию.  Объемный рисунок по умолчанию с модуляциями света и теней, без местных красок и фактур.  Мир до вмешательства природы и человеческого разума.  Идеальная форма золотого сечения без наслоений населения”.

 

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU