The peaceful 90s

195,00

In stock

«Mierīgie 90-tie». 50x65cm tinte/ puskartons 1991 Cilvēkus lika mierā. Cik nesteidzīgi un laimīgi ir parastie cilvēki savā parastajā dzīvē, atstāti brīvai gribai. Nekā cita viņiem nebija, izņemot viņu ķermeni un Rīgu un brīvo pārvietošanos. Varai bija viss. Cilvēki nezināja par varas eksistenci un vara neko negribēja zināt par cilvēkiem. Vara bija kaut kur aizņemta, toreiz drīkstēja pārdot, pārdot visu ko vien varēja paņemt. Šobrīd, vienīgais, kas ir palicis, ko pārdot, tas ir paši cilvēciņi, tāpēc tie kā lopiņi fermā, kuru ķermenis savai gribai vairs nepieder, kļūstot īpašums un resurss. Toreiz vara par viņu veselības stāvokli bija pilnīgi aizmirsusi, tāpēc sētnieks pie divi metri, visu savu garo dzīvi nezināja, ka tā ir viena vienīga slimība, ka dēļ tās, tāpat kā visiem pārējiem rīdziniekiem jāsēž būrī, bet tā kā viņš to nezināja, tad pie Operas teātra, slaucīja trotuāru, arī ziemā bez mēteļa ar atvērtu kreklu, izstarodams garaiņus. Mākslinieks Jānis ar atpakaļ atsukātiem matiem, pīpi zobos, strādāja pie kompozīcijas, saldējumu pārdevējai Veltai, patika savas kuplās krūtis uzstutēt uz bufetes. Garā Sandra bija atradusi šveicieti, vai pareizāk sakot viņš veda to prom no ģitārista Toļika, bet penzionārs Voldemārs nekur nesteidzoties katru dienu ziemu un vasaru, pieklibodams tirgoja suvenīru kartiņas, izlocīdams kāju uz otru pusi.

«The peaceful 90s». 50x65cm ink/ half cardboard People were put at ease.  How leisurely and happy ordinary people are in their ordinary lives.  Those who got a little sick of greed then sold, sold everything they could.  At this point, the only thing left to sell are the little people themselves.

«Мирные 90-е». 50х65см чернила/ полукартон Людей оставляли в счастье, пусть пробиваются как могут.  Как неторопливы и счастливы обычные люди в своей обычной жизни.  Те, кому жадность немного стала болезнью, тогда продавали, продавали все, что могли.  На данный момент единственное, что осталось продать, — это самих маленьких людей. Правительство совершенно не обращало внимания на анализы их и своего состояния, поэтому дворник под два метра роста, не знал всю долгую жизнь , что вся его жизнь, как и у остальных рыжан сплошная болезнь, и все как один подлежат принудительному изолированию от самих себя и жизни. Так как он не знал, то возле Оперного театра, подметал тротуар даже зимой без пальто с расстегнутой рубахой, испуская длинные волосы и струи пара.  Художник Янис с зачесанными назад волосами и трубкой в ​​зубах работал над композицией, продавщица мороженого Велта любила класть свою пухлую грудь на буфет.  Худая Сандра нашла швейцарца, вернее швейцарец увел от гитариста Толика, а вот пенсионер Вольдемар хромал и каждый день зимой и летом продавал сувенирные карточки, подогнув ногу в другую сторону.

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU