MISSION OF PEACE. SELF – DESTRUCTION SPECIAL OPERATION. КОМУ ВЫГОДНA СПЕЦОПЕРАЦИЯ САМОРАЗРУШЕНИЯ?

950,00

In stock

2022 120x120cm oil/canvas/ wooden subframe 950 Eu

PAŠIZNĪCINĀŠANĀS SPECOPERĀCIJA

SELF – DESTRUCTION SPECIAL OPERATION

КОМУ ВЫГОДНA СПЕЦОПЕРАЦИЯ САМОРАЗРУШЕНИЯ?

Kā māksliniekam redzams tikai vienas brāļu tautas pašiznīcināšanās gaļas mašīnas ritenis bez galvas un sirds, tikai kājas zābakos. Izskaidrot ģeopolitiku vienkāršiem jēdzieniem, kā ģimenes attiecībās, varētu būt pa spēkam tikai pasauli apceļojušiem un aizkulisēs izglītotiem diplomātiem un slepeno dienestu darbiniekiem. Kuri ir katras nācijas labā kombinējošie ģēniji? Vai tik Krievijas= Ukrainas tautu ģimenē, nav iejaucies kāds trešais spēks? Iebīdot par tautu dzimtu vadītājiem svešus vadītājus, kuri savā starpā uzsāk karu. Kā var sanaidot savā starpā divas brāļu tautas, kā vienas ģimenes locekļus? Ja nu vienīgi kāds viltīgs “mīlākais un mīļākā”, kuri ar saldiem solījumiem un glaimiem saldkairi apmiglo sirdsprātu. Kurš skaidrā prātā uzsāktu iznīcības karu ar saviem bērniem un savu otru pusīti? Kurš gribētu šķirties pats ar sava ķermeņa daļām? Nez kurš varētu būt tas alkatīgais “mIļākais”, kurš grib pārņemt strādīgas bagātas ģimenes bagātības.  Kas ir tas ārējais kūdītāja spēks? Nez kuram tā slāvu ģimenes pašiznīcināšanās varētu būt interesanti un materiāli izdevīgi?

……………………………………

As an artist, see only the wheel of one brother’s self-destructing meat machine without a head and heart, only with legs in boots. Explaining geopolitics to simple concepts, such as family relationships, could only be done by diplomats and secret service workers who have traveled the world and been trained behind the scenes of politics. Where are the combining geniuses for the benefit of the every nation? Is not so much a third force in the family of the peoples of Russia = Ukraine? By pushing foreign leaders who start a war among themselves as the leaders of the nations. How can two peoples of the same brother be healed together? If only someone cunning “lover and sweetheart”, who with sweet promises and flattering sweets embarrasses the heart. Who in a clear mind would start a war of destruction with their children and their other half? Who would want to divorce themselves with parts of their body? I wonder who could be the greedy “sweetest” who wants to take over the wealth of a hard-working wealthy family. What is the external power of the instigator? For whom could the self-destruction of the Slavic family be interesting and materially beneficial?

…………….

Kак художнику видно только колесо самоуничтожающейся мясорубки, одного братского рода, без головы и сердца, только с ногами в сапогах. Объяснить геополитику простыми понятиями, такими как семейные отношения, могли только дипломаты и сотрудники секретных служб, которые путешествовали по миру и получали образование закулисной политики. Где гении-объединители на благо каждого народа? Не управляет ли третья сила в семье народов России = Украина? Подталкивая иностранных вставленников лидеров, которые начинают войну между собой, не как лидеров наций. Как могут испепелиться вместе два братских народа? А что если кто-нибудь хитрый «любовник и любовница», который сладкими обещаниями и лестными сладостями смущает сердце. Кто в здравом уме начнет войну на уничтожение со своими детьми и своей второй половинкой? Кто захочет развестись с частями своего тела? Интересно, кто может быть этим жадным «любовником искусителем», который хочет завладеть богатством трудолюбивой богатой семьи. Какова внешняя сила подстрекателя? Кому могло быть интересно и материально выгодно саморазрушение славянской семьи?

Additional information

Dimensions 100 × 100 cm

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU

MISSION OF PEACE 120x 120 cm acryl/canvas Dags Vidulejs ⓒ Art www.Dags.lv producent art riga fair ART RIGA FAIR– Annual Baltic Region Contemporary Art Fair DAGS VIDULEJS ⓒ +37129595885

MISSION OF PEACE. SELF - DESTRUCTION SPECIAL OPERATION. КОМУ ВЫГОДНA СПЕЦОПЕРАЦИЯ САМОРАЗРУШЕНИЯ?

950,00

Add to Cart