DINASTIJA.

Daga ģimene jau daudzās paaudzēs profesionāli nodarbojas ar kultūru. Kultūras lietpratēju dinastijās tā tiek kultivēta no mazornes. Dziļākajā izpratnē kultūras likumi ir tiie paši mākslā, mūzikā, literatūrā un jaunajā kinomākslā. Jo tie mērķēti tikai uz cilvēka uztveres īpatnībām. Jau vectēvs un vecvectēvs spēlēja ērģeles un diriģēja korus, mājās apmācīja skolniekus. Māte kultūras zinātniece, tēvs Operas teātra direktors, dzejnieks. Māsa kinorežisore, viņas vīrs filozofs izdevējs, māsīca pasiedz mākslu un viņas vīrs mākslas akadēmijas rektors . Visas sarunas ikdienā par to, kas mākslā visaugstākais jāsasniedz. Visstingrākie kritiķi un skolotāji mājās līdzstrādājuši katram mākslas darbam. Lai arī Dags mācījies mākslas akadēmijā divreiz: gan konceptuālās glezniecības nodaļā, gan teorijas un pedagoģijas fakultātē.

DIALOGS.

      Primārā misija ir izprovocēt skatītāju uz dialogu, izvedot caur katarsi. Cerot ka skatītājā var raisīties inspirācija, no kuras uzplauks mīlestības stariņš, kas savukārt var atsildīt kaut ko sasalušu. Vārdi kā komunikācijas mēdijs ir devalvējušies dēļ meliem sabiedriskajā telpā, tādēļ gleznas tiek ilgi pārdomātas veicot neskaitāmas skices, līdz izdodas iekļaut mākslas valodā sociāli aktīvu vēstījumu. Daga daiļrades metode ir kontrapunkts, mēģinot skatītājam likt domāt, pretnostādot triptiha formā vairākus simboliski strukturētus sabiedrības subkultūru slāņus. Sadalot realitāti cilvēcē, civilizācija, urbānā vide, virtuālā realitāte un daba. Kā biezpiena kūku pirmatnējās sastāvdaļās: biezpiens, rozīnes un cepums. Taču tehniskā virtuozitāte un pieredze ļauj izpildīt gleznojumus ”alla prima” metodē, kas saglabā līnijas dzīvīgumu un otas triepiena prognozētas nejaušības vieglumu. Antropomorfo formu strukturēšana abstraktās lielformāta kompozīcijās prasa anatomijas zināšanas modulējot formas, pieredzi zīmēšanā un spēju savākt gadsimtiem aprobēto dramaturģijas likumu simfonijās lielformāta gleznas. Izmantojot transfigurālas līnijas, kas autoram dod iespēju stāvēt pāri foto reālisma uztverei, kurā realitāte ir tikai objekti un foni. Bet veidot savu apzināti strukturētu audekla realitāti. “Mīcot” figūras un savijot “kliņģeros”, kā maizniekam pakļaujot mīklu.

DIBINĀTĀJS.

     Mācoties mākslas teoriju un menedžmentu, Dagam apbraukājot Eiropas mākslas galvaspilsētas, bija iespēja izpētīt kā darbojas pašfinansējošā mākslas dzīve pasaulē. Ar pašu Viduleju ģimenes spēkiem 2008. gadā uzbūvējot laikmetīgas mākslas muzeju- izstāžu, pasākumu telpu “Pinakotēka-Rīga” 2000m2 WWW.facebook.com/PINAKOTEKA/. Nodibinot savu galeriju Happy Art Museum WWW.HAPPYARTMUSEUM.CO un ar viesizstādēm, pašfinansējoties, neizmantojot valsts līdzekļus, apbraukājot pasauli no HonKongas līdz Telavivai un Gruzijai. Ieskatoties procesu aizkulisēs, radās apjausma, kas Latvijas mākslas dzīvē trūkst, lai iekļautis reālajā pasaules mākslas apritē. Tāpēc tika nodibināts Art Riga Fair, kas ikgadu ļauj latviešu māksliniekiem uzņemt kontaktus, pārdot darbus un salīdzināties ar viesmāksliniekiem un citu valstu galerijām, kas sarodas Rīgā WWW.ARTRIGA.COM.

Daga Viduleja sabiedriskā darbība ir dibināt nevalstiskas struktūras kultūrā, kā uzstādīja mērķi Vaira Vīķe Freiberga, savā prezidentūras laikā.  Pilnīgā vientulībā, bez finansiālu struktūru atbalsta, ejot pret straumi bijušajā Austrumeiropas postpadomju sabiedrībā. Nevalstisko pašfinansējošo mākslas tradīciju iedibināšana un brīva apmaiņa, kas simbolizē Rietumu kultūras un ķeltu brīvo individuālismu www.linkedin.com/in/artriga/. Dags Mākslas procesu vadītājs. Producentu grupas kurators un finansēšanas organizācija 2006-2020. Strādājot Pinakotekā www.facebook.com/PINAKOTEKA/ izstāžu ēka 2500 m2, valdes loceklis, finanšu shēmas un būvniecība. Happy Art Museum www.HAPPTARTMUSEUM.co tika izveidots vairāk nekā 300 starptautiskas apmaiņas mākslas izstādes www.facebook.com/HappyArtMuseum.Dags, ART RIGA FAIR dibinātājs www.facebook.com/ArtRigaFair. Latvijas mākslas tirgus ilgtermiņa izaugsmei. IZSOĻU organizēšanas sākums www.ARTRIGA.com.

DARBĪBA.

      Dags ir apguvis dažādus mākslas stilus, studējot Mākslas akadēmijā divas reizes. Meklējot savu māksliniecisko autentiskumu, metožu apvienošana, radīja savu tehnoloģiju, gleznieciskās tēmas un izteiksmes formas. Galvenie periodi mākslinieka daiļradē ir Daga izglītība un apceļoto zemju un kultūru radītie trajektorijas pavērsieni. Intelektuālās jaunrades galvenais uzdevums, izmantot mākslas valodu, lai aizstāvētu varas diskriminētos sabiedrības slāņus. Mainoties civilizācijas veidojumiem, mainās arī Daga mākslas vēstījums un stils. 

    Daga Viduleja darba vadmotīvs ir mēģināt rast jaunu izteiksmi glezniecībai kā medijam. Tehnokrātijas laikmetā konkurēt ar kustīgiem tehnoloģiskiem medijiem. Dagam bijuši nepieciešami daudzi gadi un 1000 zīmējumi, lai iemācītos skicēt figūras no dabas, lai varētu brīvi veidot antropomorfu formu kompozīcijas. Eksponējot lielformāta gleznas kontrapunkta metodē triptihos ar aktuāliem mūsdienu vēstījumiem, panākot interaktivitāti ar skatītājiem. Daga mākslas primārā misija ir rosināt skatītāju uz sarunu, www.facebook.com/ArtFairRiga rosināt mīlestību ar mākslas izstāžu apmaiņu. Piedaloties ART MOSCOW, Beļģijas, Vācijas, Lietuvas, Ķīnas, Finlandia, Izraēlas uc mākslas gadatirgos un starptautiskās izstāžu zālēs ar savām gleznām.

    Mākslas Akadēmijas studijas, ne tikai konceptuālā glezniecībā, bet arī socioloģijā, muzeju iekārtošanā un izstāžu kūrēšanā, deva iespēju strādāt, savā izveidotajā stilā. Ilgos gados, tapušas desmitiem lielformāta gleznu. Iepriekšējos gados lielākā daļa tikušas izpārdotas ārzemju izstādēs, lai uzturētu ģimenes budžetā esošo HAPPY ART MUSEUM un ART RIGA FAIR. Sabiedriskā darbība iet pret straumi bijušā Austrum Eiropas totalitārā korumpētā sabiedrībā, iedibinot nevalstiskas pašfinansējošas mākslas tradīcijas un brīvu apmaiņu, kas simbolizē Rietumu Kultūras brīvo individuālismu. Taču pēdējos divos gados sakarā ar ceļošanas  ierobežojošiem un izstāžu darbību apturošiem ministru kabinetu noteikumiem, nav bijis pārdošanas iespēju. Pašnodarbinātajiem un radošo industriju pārstāvjiem, ir šobrīd aizliegts apkalpot cilvēkus un gūt ienākumus savai izdzīvošanai. Taču veiksmīgi uzkrājušās vienkopus četrdesmit gleznas. Neietilpstot vienā zālē, tās izstādītas divās paralēlās personālizstādēs. Latvijas Dzelzceļa Muzejā un Līgatnes galerijā ZEIT. Autors turpina darbu savā individuālā stilā. Cerot uz sadarbības plāniem ar budžetā esošām iestādēm. Gaidot uzaicinājumus no citiem muzejiem.

 

Биография Дага Видулея:

 

ДИНАСТИЯ.

     Семья Дага Видулея профессионально занимается культурой на протяжении многих поколений. В династиях знатоков культуры изучение форм искусства культивируется с раннего возраста. В самом глубоком смысле законы культуры одинаковы и в искусстве, и в музыке, и в литературе, и в новом кино. Потому что они нацелены только на особенности человеческого восприятия. Дед с прадедом уже играли на органе и дирижировали хорами, обучали учеников дома. Мать культуролог, отец директор оперного театра, поэт. Сестра — кинорежиссер, муж сестры— издатель-философ, двоюродная сестра преподает искусство, а её муж — ректор Академии художеств. Все ежедневные разговоры о том, чего надо добиться в искусстве. Свой вклад в каждое произведение искусства внесли сильнейшие критики и педагоги на дому. Хотя Дагс учился в Академии художеств дважды: и на отделении концептуальной живописи, и на факультете теории и педагогики.

ДИАЛОГ.

      Основная задача — спровоцировать зрителя на диалог посредством катарсиса. Надеясь, что в зрителе может зародиться вдохновение, из которого расцветет луч любви, способный, в свою очередь, растопить что-то застывшее. Слова как средство коммуникации обесценились из-за лжи в публичной сфере, поэтому картины долго продумываются, делаются бесчисленные наброски, пока в них не удается воплотить социально активный посыл языком искусства. Творческий метод Дагиса в виде триптиха является контрапунктом.  Путем противопоставления нескольких символически структурированных пластов субкультур общества, пытаясь заставить зрителя задуматься. Разделение реальности на человечество, цивилизацию, городскую среду, виртуальную реальность и природу. Также, как можно выделить в составе «творожного торта» исходные ингредиенты: творог, изюм и бисквит. Однако техническая виртуозность и опытность позволяют выполнять картины методом «алла прима», сохраняющим живость линии и легкость предугадывания хода мазка кисти. Структурирование антропоморфных форм в абстрактных крупноформатных композициях требует знания анатомии, опыта рисования путем модуляции форм, умения собирать крупноформатные картины в проверенные веками законах драматических симфоний. Использование трансфигуральных линий, которые позволяют автору стать выше восприятия фотографического реализма, в котором реальность — это только объекты и фоны. Но построить свой собственный сознательно структурированный холст реальности. «Замешивая» фигурки и скручиваем их в «брецели», как пекарю подчиняя тесто своему воображению.

ОСНОВАТЕЛЬ.

       Изучая теорию искусства и менеджмент, Дагс совершил поездки по европейским столицам искусства, у него была возможность изучить, как самофинансируемая художественная жизнь работает в мире. Построив в 2008 году, только усилиями самой семьи Видулея, Музей современного искусства – выставочно-событийное пространство «Пинакотека-Рига» площадью 2000 м2 www.facebook.com/PINAKOTEKA/. Основав собственную галерею Happy Art Museum www.HappyArtMuseum.co и проводя гостевые выставки, на самофинансировании, без использования государственных средств, путешествуя по миру от Гонконга до Тель-Авива и Грузии. Заглянув за кулисы процессов мирового искусства, возникло ощущение, что латвийской художественной жизни не хватает места в реальном мире искусства. Именно поэтому была создана ярмарка Art Riga, которая позволяет латвийским художникам устанавливать контакты, продавать работы и сравнивать их с приглашенными художниками и галереями из других стран, которые приезжаютт в Ригу на www.ArtRiga.com.

Дагс изучал различные художественные стили, дважды обучаясь в Академии художеств. В поисках своей художественной достоверности сочетание методов создавало свои технологии, живописные темы и формы выражения. Основные периоды в творчестве художника — это образование Даги и изменения траектории, созданные землями и культурами, по которым он путешествовал. Основная задача интеллектуального творчества — использовать язык искусства для защиты социально дискриминируемых слоев общества. По мере того, как меняются формации цивилизации, меняются смысл и стиль искусства Дага.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Социальная деятельность Даги Видулеи заключается в создании неправительственных структур в сфере культуры, как это было установлено Вайрой Вике Фрейбергой во время ее президентства. В полном одиночестве, без поддержки финансовых структур, идущих вверх по течению в бывшем постсоветском обществе Восточной Европы. Создание и свободный обмен негосударственными самофинансируемыми художественными традициями, символизирующими свободный индивидуализм западной культуры и кельтов www.linkedin.com/in/artriga/. Дагс Менеджер художественных процессов. Куратор продюсерской группы и финансовая организация 2006-2020. Работа в Пинакотек www.facebook.com/PINAKOTEKA/ выставочное здание 2500 м2, член правления, финансовые схемы и строительство. Happy Art Museum www.HAPPARTMUSEUM.co был создан для более чем 300 международных обменных художественных выставок на www.facebook.com/HappyArtMuseum. Дагс, основатель ART RIGA FAIR www.facebook.com/ArtRigaFair. За долгосрочный рост латвийского художественного рынка. Старт аукционов https://www.facebook.com/ArtRigaFair/ www.ARTRIGA.com.

Руководящий принцип работы Дага Видулея — попытаться найти новое выражение для живописи, как средства коммуникации, как языка общения. В век технократии соревнуясь с мобильными технологиями СМИ. Потребовалось много лет и 1000 рисунков, чтобы научиться рисовать фигуры с натуры, чтобы иметь возможность свободно создавать композиции из антропоморфных форм. Экспонирование крупноформатных картин методом контрапункта в триптихах с актуальными современными посылами, достижение интерактивности со зрителем. Основная миссия искусства Дага – вдохновить зрителя на беседу, www.facebook.com/ArtFairRiga – вызвать любовь через обмен художественными выставками. Участвуя со своими картинами в АРТ МОСКВЕ, в бельгийских, немецких, литовских, китайских, финских, израильских и других художественных ярмарках и международных выставочных залах.

Занятия в Академии художеств не только концептуальной живописью, но и социологией, организацией музеев и кураторством выставок, давали возможность работать в созданном им стиле. За эти годы были созданы десятки картин большого формата. В последние годы большинство из них было продано на зарубежных выставках для содержания семейного HAPPY ART MUSEUM и ART RIGA FAIR. Общественная активность идет вразрез с течением в бывшем тоталитарном коррумпированном обществе Восточной Европы, устанавливая негосударственные хозрасчетные художественные традиции и свободный обмен, что символизирует свободный индивидуализм западной Культуры. Однако за последние два года возможностей для продаж не было из-за правил, ограничивающих поездки и приостанавливающих выставки. Самозанятым и творческим отраслям в настоящее время запрещено обслуживать людей и зарабатывать на жизнь. Однако благодаря «локдаунам» всего успешно набралось 50 больших картин. Не вошедшие в один зал, они экспонируются на двух параллельных персональных выставках. Латвийский железнодорожный музей и Лигатненская галерея ZEIT. Автор продолжает работать в своем индивиду

Biography of Dags Vidulejs:

DYNASTY

     Dags’ family has been professionally active and involved in culture for many generations. In the dynasties of cultural experts, it is cultivated from Mazorne. In the deepest sense, the laws of culture are the same in art, music, literature, and new cinema. Because they are aimed only at the peculiarities of human perception. Dags’ grandfather and great-grandfather played the organ and conducted choirs, trained students at home. Mother – cultural scientist, father – Opera Theater director, poet. Sister is a film director, cousin teaches art and her husband is the rector of the Academy of Arts. All conversations on a daily basis about what must be achieved in art. The strongest critics and teachers have contributed to each work of art. Although Dags studied at the Academy of Arts twice: both in the Department of Conceptual Painting and in the Faculty of Theory and Pedagogy.

DIALOGUE

The primary mission is to provoke the viewer into dialogue through catharsis. Hoping that inspiration can arise in the viewer, from which a ray of love will flourish, which in turn can thaw something frozen. Words as a medium of communication have devalued due to lies in the public sphere, so the paintings are thought through for a long time by making countless sketches until they manage to incorporate a socially active message into the language of art. Dags’ creative method is a counterpoint to trying to make the viewer think by contrasting several symbolically structured layers of society’s subcultures in the form of a triptych. Dividing reality into humanity, civilization, urban environment, virtual reality and nature. As a curd cake in the original ingredients: cottage cheese, raisins and biscuit. However, technical virtuosity and experience allow the paintings to be executed in an “alla prima” method, which preserves the liveliness of the line and the ease of predicting the stroke of the brush stroke. Structuring anthropomorphic forms in abstract large-format compositions requires knowledge of anatomy by modulating shapes, experience in drawing, and the ability to collect large-format paintings in symphonies of dramatic laws that have been tested for centuries. Using transfigurative lines, which allow the author to stand above the perception of photographic realism, in which reality is only objects and backgrounds. But build your own consciously structured canvas reality. “Kneading” the figures and twisting them into “pretzels”, like a baker when working with the dough.

FOUNDER

     While studying art theory and management, Dags toured the European Capitals of Art had the opportunity to explore how self-financing art life works in the world. By building the Museum of Contemporary Art – an exhibition and event space. “Pinakotēka-Rīga” 2000m2 with the efforts of the family of Viduleji in 2008 www.facebook.com/PINAKOTEKA/. By establishing his own gallery Happy Art Museum WWW.HAPPYARTMUSEUM.CO and with guest exhibitions, self-financing, without using state funds, traveling around the world from Hong Kong to Tel Aviv and Georgia. Looking behind the scenes, a sense emerged that Latvian art life lacks to be included in the real art world. That is why the Art Riga Fair was established, which allows Latvian artists to make contacts, sell works and compare them with guest artists and galleries from other countries that are held in Riga at WWW.ARTRIGA.COM.

Dags has studied various art styles, studying at the Academy of Arts twice. In search of their artistic authenticity, the combination of methods created their own technology, painting themes and forms of expression. The main periods in the artist’s work are Dags’ education and the trajectory changes created by the lands and cultures he has traveled. The main task of intellectual creation is to use the language of art to defend the socially discriminated sections of society. As the formations of civilization change, so does the message and style of Dags’ art.

ACTIVITY

The social activity of Dags Vidulejs is to establish non-governmental structures in culture, as set by Vaira Vīķe Freiberga during her presidency. In complete solitude, without the support of financial structures, going upstream in the former post-Soviet society in Eastern Europe. Establishment and free exchange of non-governmental self-financing art traditions, symbolizing the free individualism of Western culture and Celts www.linkedin.com/in/artriga/. Dags Art Process Manager. Producer group curator and financing organization 2006-2020. Working at Pinakoteka www.facebook.com/PINAKOTEKA/ exhibition building 2500 m2, board member, financial schemes and construction. Happy Art Museum www.HAPPTARTMUSEUM.co was created for more than 300 international exchange art exhibitions at www.facebook.com/HappyArtMuseum. Dags, Founder of ART RIGA FAIR www.facebook.com/ArtRigaFair. For the long-term growth of the Latvian art market. Start of auctions www.ARTRIGA.com.

The guiding principle of Dags’ Vidulejs work is to try to find a new expression for painting as a medium. In the age of technocracy, compete with mobile technology media. It took many years and 1,000 drawings to learn to sketch figures from nature in order to be able to create compositions of anthropomorphic forms freely. Exhibiting large-format paintings in the counterpoint method in triptychs with current contemporary messages, achieving interactivity with the audience. The primary mission of Dags’ Art is to inspire the viewer to a conversation, www.facebook.com/ArtFairRiga to inspire love through the exchange of art exhibitions. Participating in ART MOSCOW, Belgian, German, Lithuanian, Chinese, Finnish, Israeli and other art fairs and international exhibition halls with their paintings.

The studies of the Academy of Arts, not only in conceptual painting, but also in sociology, arranging museums and curating exhibitions, gave the opportunity to work in the style he had created. Over the years, dozens of large-format paintings have been made. In recent years, most have been sold at foreign exhibitions to maintain the family-run HAPPY ART MUSEUM and ART RIGA FAIR. Public activity goes against the current in the former totalitarian corrupt society of Eastern Europe, establishing non-governmental self-financing art traditions and free exchange, which symbolizes the free individualism of Western Culture. However, in the last two years, there have been no sales opportunities due to regulations restricting travel and suspending exhibitions. The self-employed and the creative industries are currently banned from serving people and earning a living. However, a total of forty paintings have been successfully accumulated. Not included in one hall, they are exhibited in two parallel solo exhibitions. Latvian Railway Museum and Līgatne Gallery ZEIT. The author continues to work in his individual style. Looking forward to cooperation plans with the budgeted institutions. Awaiting invitations from other museums.

DAGS CV PORTFOLIO & ART SHOP MENU